Cemal Cici

Yazılım Geliştirici

Veri Bilimci

Veri Bilimi Mentoru

İçerik Üretici

Cemal Cici

Yazılım Geliştirici

Veri Bilimci

Veri Bilimi Mentoru

İçerik Üretici

Yazılar

4 Adımda Yaşam Çemberini Oluştur

4 Ağustos 2020 Motivasyon
4 Adımda Yaşam Çemberini Oluştur

Giriş

Newton’un üçüncü yasası bizlere her kuvvete karşı bir tepkinin olduğunu söyler. Bu etki-tepki durumu cismin dengede kalmasını sağlamak içindir. Kamerayı cisimlerden bize çevirirsek, bizim de yaşamımız boyunca dengede kalmamız gerektiğini görebiliriz. Harcadığımız her anın (oluşturduğumuz etkinin) bizlere geri dönüşü (oluşturulan etkiye karşılık tepkinin) olması gerekir. İşte yaşam çemberi, bu dengenin sağlanıp sağlanamadığının kontrol edilmesi için basit ve etkili bir araç olarak bilinmektedir.

Bu yazı sayesinde;

 • Yaşam Çemberi Nedir?
 • Yaşam Çemberi Nasıl Oluşturulur?
 • Oluşturulan Yaşam Çemberi Üzerinden Nasıl Eylem Planı Alınır?

sorularına cevap bulabilirsiniz.

Yaşam Çemberi Nedir?

Yaşam çemberi yöntemi önem verdiğiniz yaşam alanlarınıza kuş bakışı bakmanızı sağlayan bir araçtır. Bu araç sayesinde yaşam alanlarınızı inceleyebilir ve denge sağlanmayan noktalarda neler yapabileceğinizin farkına varabilirsiniz.

Hepimiz günü kurtarmanın derdinde olsak bile yaşam çemberi sayesinde hayatımızda nelerin iyi gittiği, nelerin iyi gitmediği konusunda somut bir örneğe sahip olabiliyoruz. Bu sayede hayatımızı dengeleme konusunda farkındalık kazanmış oluyoruz.

Yaşam çemberinini adım adım sizlerle oluşturacağız. Bunun için kağıt kalem kullanmanızı öneririm. Çünkü yazmak aynı zamanda karar vermektir.

Yaşam Çemberi Oluşturma Adımları

Yaşam çemberini oluşturmak için sizlere temel adımlar listesi hazırladım. Bu adımlar listesini kullanarak kişisel anlamda, iş anlamında ve öğrenciler için ders anlamında çemberler oluşturabilirsiniz. Bu örnekte yaşam çemberini kişisel anlamda oluşturmayı inceleyeceğiz.

Yaşam Alanlarının Belirlenmesi

Yaşam alanı dediğimiz kavram, hayatınızda bulunan rolleriniz. Kariyeriniz, aile ferdi olmanız, kişisel gelişiminiz bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek alanlarınız ve duruma göre bu alanlara göre kendinize rol biçiyorsunuz. Örneğimiz için kullanacağımız yaşam alanlarının listesi aşağıda verilmiştir:

 • Aile ve Arkadaşlar
 • Duygusal İlişkiler
 • Kişisel Zaman
 • Sağlık
 • Para
 • Kişisel Gelişim
 • Fiziksel Ortam
 • Kariyer

Yaşam Çemberinin Oluşturulması

Yaşam alanlarımızı belirlediğimize göre şimdi bu alanları görselleştirmemiz gerekiyor. Örnek olarak çizdiğim yaşam çemberini inceleyebilirsiniz.

Örnek Yaşam Çemberi

Resim incelendiğinde oluşan yaşam çemberini görmektesiniz. Bu yaşam çemberinde önemli nokta sizin için en önemli sekiz adet yaşam alanını seçmenizdir.

Yaşam alanınızı nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız yöntem basit; elinize bir liste alın ve yaşam alanlarınızı yazın. Sonrasında ise 1’den başlayarak yazdığınız yaşam alanı sayısı kadar sayılar arasında sıralama gerçekleştirin. Sonrasında ise ilk sekiz maddeyi yukarıdaki yaşam çemberi üzerine yerleştirin.

Önem Düzeylerinin Çember Üzerinde Belirlenmesi

Yaşam alanları belirlenip yaşam çemberi üzerine yerleştirildikten sonra en önemli kısımlardan biri aşağıdaki soruyu cevaplayıp yaşam çemberindeki herbir yaşam alanını 1–10 puanları arasında değerlendirmek. Benim tavsiyem bu çemberi haftalık takip etmeniz ancak yazı sonunda bıraktığım kaynaklar aylık olarak takip edilebileceğini de savunuyor.

… yaşam alanı için bu hafta / ay ne kadar vakit ayırdım / hedefime ulaştım / mutluluk anlamında beni tatmin etti?

Örnek olması açısından aşağıdaki tabloda bu soru için cevap niteliğinde olan puanları görebilirsiniz.

Yaşam AlanıPuanım
Aile ve Arkadaşlar7
Duygusal İlişkiler5
Kişisel Zaman6
Sağlık2
Para4
Kişisel Gelişim4
Fiziksel Ortam2
Kariyer5

Şimdi ise tablolara göre yaşam çemberi üzerinde boyama işlemi yapalım.

Örnek Doldurulmuş Yaşam Çemberi

Resim incelendiğinde söz konusun çemberin teker olarak benzetilmesi halinde yol alınamayacağı görülmektedir. Bu görsel bile uygulayan kişi hakkında bir farkındalık oluşturabilir. Kişi kendisine dürüst davranarak önem derecelerini belirttiğinde yaşam çemberinin dengesi gün yüzüne çıkar.

Aksiyon Planının Hazırlanması

Evet, önümüzde dengesiz bir yaşam çemberi var. “Şimdi ne yapmalı?” sorusunun cevabı olarak bu bölüm hazırlandı.

Denge Puanının Belirlenmesi

İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz ancak aynı anda değil.

Oprah Winfrey

Yaşam çemberlerinde yapılan en sık hata denge puanını yüksek tutmaktır. Yani hem kariyerde iyi hem ailede iyi hem arkadaşlıkta iyi olacak şekilde denge puanını belirlemek çemberi uygulayan kişiyi fazlası ile yorabilir. Bu yüzden denge puanını belirlerken önem verdiğiniz sekiz yaşam alanını birlikte dengeleyecek bir puan vermeye özen göstermenizde fayda var.

Puan vermek tamamen kişiye özgü bir durum olmasına karşın bu yazıda denge puanı 5 olarak belirlendi ve eylemler buna göre ele alındı.

Denge Puanından Yüksek Yaşam Alanının Düşürülme Eylemi

Söz konusu eylem planına geçmeden önce belirlenen denge puanından yüksek yaşam alanlarını inceleyelim.

Yaşam AlanıPuanım
Aile ve Arkadaşlar7
Kişisel Zaman6

Tablo incelendiğinde denge puanından yüksek yaşam alanları görülmektedir. Söz konusu yaşam alanlarına harcanan enerjiyi denge puanından düşük yaşam alanını yükseltmek için harcamamız gerekir. Bunun için aşağıdaki soruları sormamız gerekmektedir:

 • Aile ve Arkadaşlar için hangi eylemleri daha az gerçekleştirirsem önem derecesi 7’den 5’e düşer?
 • Kişisel Zaman için hangi eylemleri daha az gerçekleştirirsem önem derecesi 6’dan 5’e düşer?

Yukarıdaki soruların cevapları sizin söz konusu yaşam alanını dengelemek için eylem planınız olacaktır.

Denge Puanında Kalan Yaşam Alanını Sürdürme Eylemi

Söz konusu eylem planına geçmeden önce belirlenen denge puanına eşit olan yaşam alanlarını inceleyelim.

Yaşam AlanıPuanım
Duygusal İlişkiler5
Kariyer5

Tablo incelendiğinde denge puanına eşit yaşam alanları görülmektedir. Söz konusu yaşam alanlarına harcanan enerjiyi denge puanında tutmak için öncesinde harcanılan enerji ile aynı enerjinin harcanması gerekir. Bunun için aşağıdaki soruları sorarak eylem planınızı oluşturabilirsiniz:

 • Duygusal İlişkiler yaşam alanını dengede tutmak için hangi eylemler tekrar edilmelidir?
 • Kariyer yaşam alanını dengede tutmak için hangi eylemler tekrar edilmelidir?

Denge Puanından Düşük Yaşam Alanının Yükselme Eylemi

Söz konusu eylem planına geçmeden önce belirlenen denge puanından düşük yaşam alanlarını inceleyelim.

Yaşam AlanıPuanım
Sağlık2
Para4
Kişisel Gelişim4
Fiziksel Ortam2

Tablo incelendiğinde denge puanından düşük yaşam alanları görülmektedir. Denge puanından yüksek yaşam alanlarından feda edilen enerjiyi denge puanından düşük yaşam alanını yükseltmek için kullanmamız gerekir. Bunun için aşağıdaki soruları sormamız gerekmektedir:

 • Sağlık için hangi eylemleri gerçekleştirirsem önem derecesi 2’den 5’e yükselir?
 • Para için hangi eylemleri gerçekleştirirsem önem derecesi 4’ten 5’e yükselir?
 • Kişsel Gelişim için hangi eylemleri gerçekleştirirsem önem derecesi 4’ten 5’e yükselir?
 • Fiziksel Ortam için hangi eylemleri gerçekleştirirsem önem derecesi 2’den 5’e yükselir?

Yukarıdaki soruların cevapları sizin söz konusu yaşam alanını dengelemek için eylem planınız olacaktır.

Sonuç

Bu yazıda beşeri beceri dediğimiz yöntemlerden biri olan yaşam çemberini ele aldık. Yaşam çemberi yaşamınıza dışarıdan bakmanızı sağlayan, dürüst bir şekilde uygulandığında ise farkındalığınızı eyleme döken bir çalışmadır. İster öğrenci olun, ister bir çalışan… Yaşam çemberi ihtiyacınıza göre esnemekle kalmaz hayatınızı dengede tutmak için kapı açar.

Kaynaklar

Taggs:
Write a comment